Apel do Ministra Sprawiedliwości
Zbigniewa Ziobro

Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiedziało, że nie zamierza kontynuować prac nad wprowadzeniem zmian w Kodeksie karnym pozwalających na karanie mowy nienawiści skierowanej do osób homo- i biseksualnych oraz transpłciowych.

W Polsce co dziesiąta osoba nieheteroseksualna doznaje przemocy motywowanej homofobią.

Sytuacja wygląda jeszcze gorzej w przypadku osób transpłciowych, które doświadczają przemocy znacznie częściej. Aż 76% młodych osób uznaje, że w polskich szkołach dochodzi do przemocy, której źródłem jest homo- i transfobia. Ministerstwo Sprawiedliwości te fakty ignoruje i zawiesza prace nad zmianami w Kodeksie karnym. Oznacza to, że osoby LGBT nie będą mogły liczyć na ochronę prawną ze strony polskiego państwa na równi z innymi obywatelami i obywatelkami Polski.

Dlaczego zmiany w Kodeksie karnym są konieczne?

  1. Gdyż sprawcy, którzy nawołują do nienawiści i przemocy wobec osób LGBT są dziś bezkarni.
  2. Bo przestrzeń publiczna (media, internet, ale także np. Sala Plenarna Sejmu) musi być wolna od nienawiści.
  3. Ponieważ mowa nienawiści sprawia, że groźby, wyzwiska, a w końcu przemoc fizyczna zaczynają być postrzegane jako norma.

Wyślij apel do Ministra Zbigniewa Ziobro

– niech Ministerstwo Sprawiedliwości zobaczy, że nie może ignorować bezpieczeństwa swoich obywateli i obywatelek!

Wyślij apel
skierowany do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro:

1. Treść apelu:

Szanowny Panie Ministrze Sprawiedliwości,

Ja niżej podpisana/podpisany nie zgadzam się na zaprzestanie prac nad wprowadzeniem do Kodeksu karnego zmian gwarantujących osobom LGBT ochronę przed mową nienawiści i przestępstwami z nienawiści. Uważam, że polskie państwo powinno otoczyć opieką prawną wszystkich obywateli i obywatelki, w tym osoby LGBT. Zmiany w Kodeksie karnym zapewniające osobom homo- i biseksualnym oraz transpłciowym ochronę przed mową nienawiści i przestępstwami z nienawiści są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa. Jako obywatelka/obywatel Polski chcę zabrać głos, apelując do Pana o kontynuowanie prac nad wprowadzeniem zmian do art. 256, 257 i 119 Kodeksu karnego i dodanie przesłanek, jakimi są orientacja seksualna i tożsamość płciowa, tak by polskie prawo chroniło wszystkich w adekwatny sposób.

Z poważaniem,

2. Twoje dane:

Wysyłając formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w nim zawartych do przekazania petycji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 02 nr 101 poz. 926 wraz z późn. zm.)