Oświadczenie Kampanii Przeciw Homofobii ws. manipulacyjnych informacji na temat warsztatów "Sport Szanuje Twoje Prawa"
 
 
W dniach 7-10 sierpnia w Warszawie odbyły się warsztaty organizowane przez Kampanię Przeciw Homofobii i Europejski Parlament Młodzieży EYP Poland „Sport szanuje twoje prawa”. Warsztaty te zorganizowane zostały w ramach ogólnoeuropejskiego projektu „Sport Respects Your Rights”, który koordynowany jest przez SPORTUNION Österreich. Kampania Przeciw Homofobii, obok takich organizacji jak Holenderski Komitet Olimpijski, Edge Hill University, Uniwersytet Sportu w Kolonii oraz Włoska Federacja Fitness i Aerobiku, jest partnerem projektu.
W warsztatach wzięło udział 70 młodych osób w wieku 16 – 24 lat z całej Polski. Uczestnicy i uczestniczki warsztatów pracowali w 6 komitetach których celem było stworzenie koncepcji kampanii społecznej na jeden z tematów przewodnich: przeciwdziałanie przemocy seksualnej i molestowaniu wobec młodzieży w sporcie, przeciwdziałanie dyskryminacji wobec młodzieży w sporcie ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową oraz przeciwdziałanie dyskryminacji wobec młodzieży w sporcie ze względu na rasę i pochodzenie etniczne. Cały warsztat realizowany był zgodnie z ideą edukacji rówieśniczej: nad pracą komitetów czuwali młodzieżowi edukatorzy i edukatorki współpracujący z Europejskim Parlamentem Młodzieży. Partnerem merytorycznym w projekcie było także stowarzyszenie „Nigdy Więcej”.
Naszym zdaniem twierdzenie, że wydarzenie było „działaniem na rzecz zwiększenia reprezentacji społecznej mniejszości seksualnych” jest nadużyciem. Przeciwdziałanie nierównemu, a często uderzającemu w godność traktowaniu młodych osób LGBT w sporcie było jednym z trzech tematów do opracowania przez osoby uczestniczące. To, jak i działania związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu płeć, rasę i pochodzenie etniczne, to odpowiedź na palące problemy współczesnego społeczeństwa polskiego. 
Orientacja psychoseksualna i  tożsamość płciowa osób uczestniczących nie była brana pod uwagę w żadnym z elementów przedsięwzięcia. Nie była też  tematem dyskusji. Szkolenie miało na celu uwrażliwienie i wyposażenie osób uczestniczących w wiedzę na tematy wspomniane wyżej, by przeciwdziałanie takim zjawiskom jak molestowanie czy dyskryminacja było skuteczniejsze w ich własnym środowisku. Poszerzenie i rozpowszechnienie wiedzy na temat przyczyn, skutków i schematów ww. zjawisk narażających na niebezpieczeństwo dzieci jest jedną z, jeśli nie jedyną, skuteczną metodą zapewnienia bezpieczeństwa w życiu codziennym i sporcie.
Kampania Przeciw Homofobii zwróciła się o patronat do Rzecznika Praw Dziecka i Rzecznika Praw Obywatelskich, ponieważ wydarzenie to, mając na uwadze jego format i zakres tematyczny, w sposób bezpośredni odwołuje się do praw dzieci i obywateli poprzez „zapewnienia ochrony dziecka przed wszelkimi formami dyskryminacji” . Dyskryminacja jest zjawiskiem społecznym, zaś zwalczanie jej to konstytucyjny obowiązek Państwa, niezależnie od przynależności politycznej jego władz. Mając na uwadze powyższe kolejnym nadużyciem jest stwierdzenie, że wsparcie warsztatów przez RPO i RPD to jednocześnie popieranie konkretnej partii czy opcji politycznej.
Na koniec chcielibyśmy wyrazić swoje zaniepokojenie i niesmak przedstawieniem działalności Rzecznika Praw Dziecka i Rzecznika Praw Obywatelskich w złym świetle poprzez manipulowanie faktami na temat zorganizowanego przedsięwzięcia „Sport Szanuje Twoje Prawa”. Próby zastraszenia opinii publicznej, które podejmowane są w związku z naszym działaniem przez media, świadczą o ich niezwykle niskiej etyce i trosce o dobro publiczne. 

 
Oświadczenie ws. ataku na mieszkanie Rafalali oraz eskalacji zjawiska przemocy motywowanej nienawiścią
 
OŚWIADCZENIE
 
Kampanii Przeciw Homofobii z dn. 11.08.2014 roku
ws. ataku na mieszkanie artystki Rafalali oraz eskalacji przemocy motywowanej nienawiścią

W dn. 11 sierpnia 2014 roku artystka i performerka Rafalala padła ofiarą fizycznego ataku. Nieznany mężczyzna rzucił kostką brukową w okno jej mieszkania krzycząc „Polska!”. Rozbił szybę. W tym czasie w pokoju siedziała siostrzenica Rafalali z kotką na kolanach. Kostka brukowa zmiażdżyła kotce głowie i otarła rękę dziewczynki. Siostrzenicy, poza otarciem i szokiem, nic się nie stało. Kotka została zabita na miejscu. 
 
To wydarzenie to jedno z wielu świadectw eskalacji mowy nienawiści oraz motywowanej nią przemocy. Od kilku lat ataki na aktywistów i aktywistki działających w obszarze praw człowieka, biura organizacji, miejsca spotkań, są coraz częstsze. W mediach obserwujemy nową falę przyzwolenia, a wręcz promowania, nawoływania do nienawiści. Dla Kampanii Przeciw Homofobii, ogólnopolskiej organizacji pożytku publicznego, która od 13 lat monitoruje zjawisko przestępstw motywowanych nienawiścią, jest to powód do wielkiego niepokoju. Tym większego, że kolejne apele wystosowywane przez nas w ciągu ostatnich lat, ignorowane są przez władze publiczne oraz media. 
 
Historia wielokrotnie pokazała do czego prowadzi przyzwolenie na przemoc słowną w przestrzeni publicznej. Osoby i grupy społeczne, pod adresem których masowo kierowane są nienawistne komentarze, stopniowo przestają stanowić w oczach społeczeństwa równoprawnych obywateli. Stopniowo są one odzierane z godności ludzkiej oraz własnej podmiotowości, czego przykładem może być nazywanie osoby transpłciowej „tym czymś”. Przyzwolenie na przemoc słowną prowadzi do ignorowania przejawów nierównego traktowania, a następnie przemocy fizycznej. 
 
Niestety w Polsce nadal funkcjonują grupy, których ideologią jest nienawiść do tzw. „innych”, zaś jedną z głównych metod komunikacji jest retoryka nienawiści . Niepokojące jest to jak często przedstawicieli tych grup zobaczyć i usłyszeć można w mainstreamowych mediach, gdzie prezentują oni swoje postawy, niejednokrotnie wprost namawiające do gorszego traktowania kobiet, osób czarnoskórych, Romów i osób LGBT, oraz do przemocy wobec tych grup. Tak długo, jak polskie prawo nie przewiduje ochrony przed takimi poczynaniami, osoby te pozostają bezkarne. I tak długo, jak media zapraszają do udziału w programach osoby jawnie posługujące się retoryką nienawiści, przemoc będzie eskalować. Jej ofiarami będą padać już nie tylko lokale organizacji pozarządowych i ujawnione osoby publiczne, ale także  zwykli obywatele i obywatelki. Nie chcemy, aby ziściła się wizja Polski, w której można zaatakować parę mężczyzn czy kobiet na ulicy, w której można wrzucić granat dymny do lokalu, czy kostkę brukową przez okno mieszkania. 
 
Apelujemy do władz, o podjęcie szybkich i skutecznych prac nad nowelizacją Kodeksu karnego i objęcia ochroną grup, których ochrona ta jak dotąd nie obejmuje, a jest ku temu wyraźna potrzeba. Apelujemy też do mediów: dziennikarzy i dziennikarek, prezenterów i prezenterek, redaktorów i redaktorek oraz wszystkich innych odpowiedzialnych za jakość polskiego dyskursu publicznego, o niezapraszanie do wypowiedzi osób, które jawnie i publicznie szerzą nienawiść i podżegają do aktów przemocy. Dobro publiczne powinno zawsze być ważniejsze niż podsycanie antagonizmów społecznych w imię zwiększonej oglądalności. 

Kontakt dla mediów: 
Agata Chaber, Prezes KPH, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , 505 132 919.
Zofia Jabłońska, Członkini Zarządu, Radca Prawna, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , 501 549 741.

 
Razem przeciw molestowaniu - Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, KPH i EYP
Razem przeciw molestowaniu seksualnemu 
Warsztaty dla młodzieży pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka i Rzecznika Praw Obywatelskich
 
Jedno na pięcioro dzieci pada ofiarą molestowania seksualnego w sporcie. Jedna na dziesięć młodych osób pada ofiarą przemocy fizycznej motywowanej uprzedzeniami. Jedna na trzy doświadcza przemocy psychologicznej.

Z tego powodu Kampania Przeciw Homofobii (KPH) oraz Europejski Parlament Młodzieży (EYP) rozpoczynają trzydniowe warsztaty dla młodzieży. Warsztaty „Sport Szanuje Twoja Prawa” („Sport Respects Your Right”) poświęcone są tematyce przeciwdziałania molestowaniu seksualnemu  oraz przemocy ze względu na płeć, orientację seksualną i tożsamość płciową w kulturze sportowej. W warsztatach weźmie udział blisko 70 osób w wieku 16 – 22 lat z całej Polski. Podczas warsztatów młodzież pracować będzie nad stworzeniem kampanii społecznych podnoszących świadomość uczniów i uczennic szkół średnich i gimnazjalnych na temat ww. zjawisk. 

Edukacja młodzieży na temat bezpieczeństwa od przemocy i molestowania seksualnego jest szczególnie ważna w świetle niedawnej kampanii społecznej Stop Pedofilii, która zakłamuje ideę i metody edukacji seksualnej oraz manipuluje opinią publiczną. Młodzież pozbawiona rzetelnych informacji o takich zjawiskach jak pedofilia, molestowanie, przemoc seksualna i inna przemoc nie jest w stanie skutecznie rozpoznawać tych zjawisk, ani bronić siebie i innych przed nimi. – mówi Vyacheslav Melnyk z KPH. Jednocześnie zagrożenie tymi zjawiskami jest bardzo realne i efektywnie zaburza dostęp młodych osób z grup marginalizowanych do rozwijania się w dziedzinie sportu. – dodaje Piotr Cichocki, organizator z ramienia EYP.

O spodziewanych efektach warsztatów mówi Agata Chaber, Prezes KPH: Tych 70 młodych ludzi, dzięki kampaniom społecznym które przygotują, może wkrótce dotrzeć do 700 tysięcy swoich rówieśników. I zanieść wiadomość, że nie ma zgody na przemoc i molestowanie, że sprawcy nie pozostaną bezkarni a ofiarom należy się sprawiedliwość.

Warsztaty odbędą się w Gimnazjum Społecznym nr 20 w Warszawie, przy ul. Raszyńskiej 22, w dn. 8-10.08.2014 roku.

W piątek 8.08.2014 roku, w godz. 10:00 – 12:00, odbywać się będzie rejestracja uczestników, w czasie której zarówno oni jak i organizatorzy dostępni będą na rozmowy z mediami.  Serdecznie zapraszamy!
 
Kontakt dla mediów: Vyacheslav Melnyk, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , 00 48 797 148 488          
Warsztaty realizowane są w ramach projektu Sport Respects Your Rights finansowanego z programu DAPHNE III 2011/2012 Unii Europejskiej.
 

___________________________________________________________________________

INFORMACJE O ORGANIZATORACH
 
Kampania Przeciw Homofobii jest ogólnopolską organizacją pożytku publicznego działającą od 2001 roku na rzecz równouprawnienia osób LGBT (lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych). Od lat pracuje z młodzieżą, zarówno w szkołach jak i poza nimi, z kadrą nauczycielską oraz z psychologami. Od 2007 roku prowadzi systematyczny monitoring i badania przemocy i dyskryminacji ze względu na orientacje seksualną i tożsamość płciową. Od 2003 roku zorganizowała blisko 10 głośnych ogólnopolskich kampanii społecznych, m.in. „Niech nas zobaczą”, „Nienawiść boli”, „Rodzice, Odważcie się Mówić”, „Spoko, ja też!” oraz „Popieram Związki”.
 
Europejski Parlament Młodzieży to niezależna i ponadpartyjna organizacja pozarządowa działająca od 1987 r. Dziś jest jedną z największych platform debaty i edukacji obywatelskiej, wymiany poglądów oraz spotkań międzykulturowych młodych ludzi. EYP składa się z sieci 41 komitetów narodowych, w których tysiące młodych ludzi działa jako wolontariusze. Oficjalnym przedstawicielem organizacji w Polsce jest Europejski Parlament Młodzieży - EYP Poland.
 
Oferta pracy
Ogłoszenie – oferta pracy

Kampania Przeciw Homofobii z siedzibą w Warszawie zaprasza do wzięcia udziału w rekrutacji na stanowisko osoby koordynującej działania projektowe i strategiczne. 

W załączniku dostępna jest treść oferty zawierająca warunku zatrudnienia, zakres obowiązków oraz wymagania. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą!

Rekrutacja prowadzona jest przez formularz aplikacyjny, którego wypełnienie jest warunkiem wzięcia udziału w procesie. Wypełniony elektronicznie formularz aplikacyjny (dostępny w załączniku) należy wysłać na adres This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it do dnia 14.08.2014 roku do godz. 23:59. Uwaga! Automatycznie potwierdzamy przyjęcie wiadomości, jednak nie potwierdzamy poprawności wypełnienia formularza. 
Uwaga: zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się e-mailowego w celu dopytania o interesujące nas szczegóły nieujęte w formularzu zgłoszeniowym.
W dn. 15-18.08.2014 roku skontaktujemy się (e-mailowo lub telefonicznie) z wybranymi osobami celem zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne, które odbywać się będą do dnia 22.08.2014 roku w godzinach 11:00 – 19:00. 
Wszystkie osoby biorące udział w rekrutacji otrzymają informację o wynikach do dnia 27.08.2014 roku. 
 
Załączniki:
  
Oświadczenie ws. wyboru nowej Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania

OŚWIADCZENIE
Kampanii Przeciw Homofobii
ws. wyboru prof. Małgorzaty Fuszary na stanowisko Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania

 

W dn. 22 lipca 2014 roku Premier Donald Tusk ogłosił wybór prof. Małgorzaty Fuszary na stanowisko Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania. W imieniu Kampanii Przeciw Homofobii, ogólnopolskiej organizacji pożytku publicznego, pragnę wyrazić radość z powodu tego wyboru. 
Stanowisko Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania jest niezwykle ważne w oczach organizacji pozarządowych starających się o zwiększenie poziomu równouprawnienia grup marginalizowanych i dyskryminowanych w Polsce. Osoby piastujące ten urząd od lat stanowią między Rządem a trzecim sektorem łącznik, dzięki któremu możliwe jest prowadzenie poważnej debaty na temat zmian regulacji prawnych i praktyk w dziedzinie równego traktowania, w tym ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową.  
Wiedza i doświadczenie prof. Fuszary w zakresie równości płci oraz mniejszości kulturowych i etnicznych, zarówno w perspektywie socjologicznej jak i prawnej, są bezcenne. Jesteśmy przekonani, iż utrzyma ona poważny poziom dyskusji z trzecim sektorem, w tym z organizacjami działającymi na rzecz równouprawnienia osób LGBT (lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych), oraz że aktywnie wdrażać będzie zmiany zaproponowane przez swoją poprzedniczkę, dr Agnieszkę Kozłowską-Rajewicz. 
Jako organizacja ekspercka w zakresie równego traktowania ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową oferujemy swoje wsparcie i współpracę. 

 


W imieniu Zarządu KPH
 
Agata Chaber
Prezes Zarządu
 
 
 
Kontakt dla mediów: Agata Chaber, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , 505 132 919.

 
Oświadczenie w sprawie kampanii "Stop pedofilii"

 W związku z kampanią "Stop pedofilii" wystosowaliśmy oświadczenie wyrażające nasz niepokój.

 Zobacz oświadczenie tutaj.

 

 
Spotkanie KPH z ECRI

 
W dniu 27 czerwca przbywająca w Polsce delegacja ECRI - agendy Rady Europy odpowiedzialnej za przeciwdziałanie rasizmowi i nietolerancji - spotkała się przedstawicielami organizacj LGBT - Zofią Jabłońską z KPH i Przemysławem Szczepłockim ze Stowarzyszenia Pracownia Różnorodności.
 
Marc Leyenberger (wiceprzewodniczący ECRI) i Daniel Thürer, a także Pierre Masson z sekretariatu ECRI, w czasie spotkania dot. osób LGBT prosili o naświetlenie sytuacji  osób nieheteronormatywnych w następujących obszarach:
przestępstwa motywowane uprzedzeniami wymierzone w osoby LGBT, w tym projekty nowelizacji kodeksu karnego, które mają zapewnić ochronę przed takimi przestępstwami,
funkcjonowanie przepisów antydyskryminacyjnych, w szczególności ustawy z 03 grudnia 2010 roku o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania,
uznanie w Polsce związków partnerskich i małżeństw zawieranych przez pary jednopłciowe w innych krajach,
sytuacja osób transpłciowych, ze szczególnym uwzględnieniem osób transseksualnych,
sytuacja młodzieży LGBT, w tym problemy z coming outem, przemocą rówieśniczą i edukacją szkolną,
stosunek różnych grup wiekowych do osób LGBT, w tym stosunek młodzieży,
organizacja Parad Równości i działalność klubów dla osób LGBT.
Ważne jest aby nadmienić, iż do tej pory Europejska Komisja Przeciw Rasizmowi i Nietolerancji nie zajmowała się problemem homofobii - ECRI została do tego skłoniona przez sytuację panującą w Polsce.
 
 
Odszkodowanie dla klienta zwolnionego z powodu orientacji seksualnej.

Ariel T. pracowal jako ochroniarz na umowie zlecenie. W maju 2013 roku został rozpoznany przez swojego szefa na medialnych zdjęciach z Marszu Równości. Niedługo później został zwolniony z pracy, a jeden z przełożonych w rozmowie telefonicznej poinformował go, że jego firma ‘nie zatrudnia pedałów’.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia  w Warszawie rozpoznając sprawę zwolnienia Ariela T. przyznał rację powodowi i zasądził na jego rzecz odszkodowanie do pracodawcy za naruszenie zasady równego traktowania przez asocjację w zatrudnieniu niepracowniczym.
Wyrok ten jest przełomowy z co najmniej dwóch względów. Od stycznia 2011 roku obowiązuje ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Sprawa Ariela T. jest pierwszą sprawą, w której doszło do merytorycznego rozpoznania powództwa na podstawie powyższej ustawy. Ponadto – w prawie krajowym nie występuje expressis verbis koncepcja dyskryminacji przez asocjację (tzn. poprzez związek z osobą noszącą cechę chronioną, w przypadku powoda – przez związek z osobami LGBT wyrażający się braniem udziału w Marszu Równości). Stanowi ona jednak koncepcję stosowaną w orzecznictwie europejskim i powszechnie uznana jest za jeden z rodzajów dyskryminacji, przed którą powinny chronić przepisy krajowe lub przynajmniej praktyka ich stosowania. Przepisy antydyskryminacyjne w prawie pracy obowiązują w Polsce od 2004 roku. W powyższej sprawie Sąd jednoznacznie stwierdził, iż powód został nierówno potraktowany ze względu na skojarzenia, jakie wzbudziły jego przełożonych zdjęcia z marszu.   
Sprawę wszczęło Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, w sprawie uczestniczyła również Kampania Przeciw Homofobii i Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego.

Wyrok jest nieprawomocny, przysługuje od niego apelacja do Sądu Okręgowego w Warszawie

 
Równoczesne otwarcie wystawy Berlin-Yogyakarta w Budapeszcie i Kijowie

W czwartek 3 lipca o godzinie 19.00 odbędą się dwa otwarcia stworzonej przez KPH (w osobie Katarzyny Remin)
wystawy Berlin-Yogyakarta. Szczególnie cieszy nas fakt, że udało się tego dopiąć w targanej działaniami wojennymi Ukrainie.
W Kijowie, we współpracy z KyivPride prezentowana będzie po raz pierwszy rosyjskojęzyczna wersja wystawy. W Budapeszcie,
we współpracy z BudapestPride pokażemy angielską wersję, którą zawdzięczamy wsparciu Fundacji im. Róży Luxemburg.  
Gay Pride w obu miastach już w sobotę.
 
"Coś takiego nie może istnieć" zaistniało
Anna Kozicka i Emilia Oksentowicz zapraszają do zauczestniczenia w projekcie fotograficznym pt. "Coś takiego nie może istnieć", który odbywa się w dniach 2 -16 czerwca w Białymstoku. Jego tytuł to słowa królowej Wiktorii do ministra, który chciał zakazać stosunków seksualnych między kobietami w Wielkiej Brytanii. Celem projektu jest upomnienie się o przestrzeń dla kobiet nieheteronormatywnych (lesbijek, kobiet biselsualnych, transplciowych, queerowych), które nie wpisują się w tradycyjny wizerunek kobiecości. Jednocześnie jest próbą zainicjowania dialogu o współistnieniu różnorodnych grup społecznych w jednej przestrzeni miejskiej.
Projekt składa się z:
  • wirtualnej galerii fotografii zawierającej zdjęcia uczestniczek projektu. Fotografie przedstawiają nie tyle postaci, co miejsca znajdujące się w przestrzeni miejskiej Białegostoku bądź okolicach, wybrane przez same bohaterki, dla nich ważne, tak by uchwycić w nich ślady ich obecności, wskazać jej przejawy, pokazać miejsce spersonifikowane, tym samym tworząc metaportrety konkretnych bohaterek: http://nieheteronormatywne.pl/#home
  • miejskiej galerii fotografii w formie kampanii outdoorowej. 

 
Pytania do Ministra Zdrowia w związku z "Deklaracją wiary" pracowników służby zdrowia
Dzisiaj zostało wysłane pismo do Ministra Zdrowia P. Bartosza Arłukowicza w sprawie podjętej w ostatnim czasie przez grupę lekarzy oraz lekarek, a także studentów i studentek medycyny inicjatywę polegającą na zbieraniu podpisów pod tzw. „Deklaracją wiary lekarzy katolickich i studentów medycyny w przedmiocie płciowości i płodności ludzkiej” (dalej Deklaracja Wiary) oraz propagowaniu treści przyjętych w tym dokumencie.


 
naKogo.info - Sprawdź, na kogo głosujesz!
W związku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego przygotowaliśmy narzędzie, które pomoże wyborcom, dla których równouprawnienie LGBT jest ważnym postulatem.
www.naKogo.info pomoże Ci łatwo i szybko sprawdzić:
  • jak kandydat/kandydatka głosowała/a w kwestiach LGBT,
  • co partia, którą prezentuje kandydat/kandydatka robiła na rzecz równości LGBT,
  • jak skuteczne w uchwalaniu prawa dla LGBT były partie rządzące,
  • jak wypowiadają się politycy i polityczki partii na temat równości LGBT.
25 maja wybierzmy tych, którzy na to zasługują!
 
 
 
WYBORCO i WYBORCZYNI LGBT -GŁOSUJCIE ŚWIADOMIE!

Na niecałe dziesięć dni przed wyborami do Europarlamentu Kampania Przeciw Homofobii zaprasza na debatę przedwyborczą z udziałem polityków i polityczek startujących w wyborach do Europarlamentu. 

Zapraszamy wszystkich którzy_re chcą posłuchać, co partie i poszczególni_e kandydaci_tki mają do zaoferowania wyborcom i wyborczyniom LGBT.

Udział w debacie potwierdziły Agnieszka Grzybek z Zielonych 2004, Katarzyna Piekarska z SLD i dr Krzysztof Iszkowski z Europy +.

Debatę będzie moderował Jarosław Gugała - redaktor naczelny 'Wydarzeń' Polsatu.

 

czas: 16 maja godz 18.00

miejsce: Austriackie Forum Kultury, ul. Próżna 7/9, Warszawa 

 

 
Ostatnia możliwość zgłoszenia się na bezpłatne warsztaty dla rodziców osób LGBT
 
Ostatnia możliwość zgłoszenia się na bezpłatne warsztaty dla rodziców osób LGBT 
 
Cykl sześciu weekendowych spotkań rozpoczyna się pod koniec maja 2014.
Do udziału zapraszamy akceptujących ojców i mamy osób LGBT pragnących poszerzyć swoją wiedzę na temat orientacji psychoseksualnej i tożsamości płciowej oraz w spotkaniach z innymi rodzicami przekonać się, na ile ich doświadczenia są zbieżne a na ile są one kwestią indywidualną. 
Warsztaty nie mają charakteru pomocy psychologicznej, doświadczenia ostatnich dwóch edycji wykazały jednak wyraźnie, jak wiele siły i radości rodzice z nich czerpali. 
Naczelnym i długofalowym celem cyklu nazwanego Akademią Zaangażowanego Rodzica jest wspieranie emancypacji rodziców osób LGBT, często borykających się z podobnym stresem mniejszościowym jak ich dzieci. ”Kiedy dzieci wychodzą z szafy, wchodzą do niej rodzice” było najczęściej powtarzającym się zdaniem w komentarzach do kampanii społecznej „Rodzice odważcie się mówić” w 2013 roku. O tej właśnie szafie będziemy dużo rozmawiać – jaki ma wpływ na nasze życie i funkcjonowanie całej rodziny,  co siedząc w niej zyskujemy a co tracimy, wobec kogo się z niej wychylamy. Warsztaty mają dostarczyć matkom i ojcom osób LGBT rzetelnej wiedzy na temat różnych aspektów homoseksualności i transpłciowości oraz stworzyć im możliwość zbudowania sieci kontaktów i wzajemnego wspierania się w przyszłości.
W reportażu nadanym przez Radio Gdańsk wypowiadają się uczestniczki  warsztatów w 2013 r: http://www.radiogdansk.pl/index.php/audycje-rg/dokumenty-i-reportaze/item/12567-rodzice-z-szafy.html
„Wszyscy sądzę przeszliśmy taką fazę zaprzeczenia, że to po prostu niemożliwe, że to nie mogło mnie spotkać, że to się zmieni.”
„Błądziłam po Internecie. Wiedza, którą tam zdobywałam tylko pogłębiała moje poczucie winy, bo pierwsza rzecz to jest pytanie: Czy to moja wina? Co ja zrobiłam nie tak? A dlaczego to tak jest? Miałam potrzebę poszukać rodzica, który ma tak samo. (…) Długo, długo nie znalazłam nikogo takiego aż dostałam wiadomość o Akademii Zaangażowanego Rodzica.„
„W tym gronie znaleźliśmy przyjaźnie myślę, mamy wspólną bazę” 
Sześć weekendowych warsztatów odbędzie się w okresie maj – listopad 2014, z przerwą w okresie wakacyjnym. Udział w warsztatach jest bezpłatny, KPH oferuje zwrot kosztów podróży, bezpłatne noclegi w Warszawie, 2 lunche oraz bar kawowy. 
 
Terminy i tematy zjazdów:
24/25 maja                 
Co coming out dziecka zmienia w naszym życiu?
14-15 czerwca            
Wiedza o homoseksualności – aspekty społeczne, zdrowotne i psychologiczne
05/06 lipca 
Warsztat antydyskryminacyjny – stereotypy, uprzedzenia, mechanizmy dyskryminacji.
13-14 września
Wiedza o regulacjach prawnych dotyczących LGBT w Polsce i na świecie
11-12 października    
Jak godzić wiarę z miłością i szacunkiem do własnego dziecka. 
Jak prowadzić dialog z mniej akceptującym rodzicem/ członkiem rodziny ? 
22-23 listopada
Umiejętność kontaktowania się mediami
 
Jeśli chcesz wziąć udział w warsztatach,  wyślij do 17 maja zgłoszenie na adres This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  lub skontaktuj się telefonicznie po więcej informacji z numerem  506 055 713.  

 
KPH na posiedzeniu Podkomisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka
W dniu 22 kwietnia 2014 roku odbyło się posiedzenie Podkomisji nadzwyczajna Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.  Podkomisja pochyliła się nad poselskim projektem nowelizacji Ustawy o wdrożeniu  niektórych przepisów Unii Europejskiej  w zakresie równego traktowania. W posiedzeniu wzięły udział m.in. organizacji zrzeszone w Koalicji na Rzecz Równych Szans, w tym Kampania Przeciw Homofobii.
Procedowany projekt nowelizacji zakłada m.in. wprowadzenie jako przesłanek dyskryminacji tożsamości płciowej oraz ekspresji płciowej, otworzenie katalogu cech chronionych ustawą, zrównanie ochrony grup wrażliwych we wszystkich dziedzinach życia wymienionych w ustawie oraz wprowadza poprawki w zapisach, które implementowane zostały w sposób nieprawidłowy, tj. niezgodny z brzmieniem i celowością dyrektyw unijnych.
Przewodnicząca udzieliła głosu wszystkim chętnym reprezentantom i reprezentantkom III sektora. Krzysztof Śmiszek z Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego mówił o potrzebie zrównania ochrony przed dyskryminacją wszystkich grup wrażliwych poprzez otwarcie katalogu przesłanek zawartego w ustawie. Podkreślał niezgodność z Konstytucją obecnych zapisów, które tworzą swoistą hierarchię cech chronionych. Dr Dorota Pudzianowska z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka zaznaczyła, iż od czasu wejścia w życie ustawy żadna sprawa sądowa nie została na jej podstawie merytorycznie rozstrzygnięta, gdyż ustawa tworzona była w pośpiechu, jest nieprecyzyjna, a profesjonalni prawnicy i sądy nie mogą jej skutecznie stosować. Zofia Jabłońska z Kampanii Przeciw Homofobii przypominała, iż na podstawie obowiązującej ustawy osoby LGB chronione są jedynie w dostępie do zatrudnienia niepracowniczego, nie gwarantuje ona jednak równego traktowania w dostępie do dóbr i usług, edukacji czy ochrony zdrowia – tym samym dając społeczne przyzwolenie na dyskryminację.
Na sali obecne były także osoby reprezentujące organizacje rodzinne i anti-choice, które dały wyraz swojemu sprzeciwowi wobec ‘ideologii gender’ oraz ‘zabijaniu niepełnosprawnych dzieci nienarodzonych’. Zarówno Przewodnicząca Podkomisji – posłanka Ligia Krajewska oraz członek – poseł Robert Biedroń upominali obecnych o konieczności podnoszenia argumentów merytorycznych, dotyczących treści ustawy i nowelizacji.
Wszystkim organizacjom został zakreślony 3-miesięczny termin do przedstawienia na piśmie opinii do projektu.